ระเบียบกกฎหมาย
ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
การดำเนินงาน
Operations
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement
กระดานเสวนา
webboard
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.khonghatlocal.go.th
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 มี.ค. 2561    ทดสอบ 331
แสดงข้อมูล : 1
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 85936 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน