ระเบียบกกฎหมาย
ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
การดำเนินงาน
Operations
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement
กระดานเสวนา
webboard
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.khonghatlocal.go.th
 
 ระเบียบกฎหมาย

ประกาศ ปภ.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดลองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ 25 ก.ค.2556
    รายละเอียดข่าว :

ประกาศ ปภ.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดลองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ 25 ก.ค.2556

    เอกสารประกอบ : ประกาศ ปภ.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดลองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ 25 ก.ค.2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 54306 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน