ระเบียบกกฎหมาย
ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
การดำเนินงาน
Operations
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement
กระดานเสวนา
webboard
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.khonghatlocal.go.th
 
 วีดีโอแนนำ/ประชาสัมพันธ์

เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 8 ก.ค. 2562

หนอนกระทู้ระบาดเ...

(ผู้ชม 119 คน)

วันที่ 25 ก.ค. 2561

ลาววิกฤต! เขื่อนแต...

(ผู้ชม 105 คน)

วันที่ 25 ก.ค. 2561

แนวทางช่วยเหลือป...

(ผู้ชม 116 คน)

วันที่ 27 มี.ค. 2561

หนุ่มสาวชาวสวน ต ซ...

(ผู้ชม 112 คน)

วันที่ 27 มี.ค. 2561

หนุ่มสาวชาวสวน ต ไ...

(ผู้ชม 106 คน)

วันที่ 27 มี.ค. 2561

หนุ่มสาวชาวสวน อบ...

(ผู้ชม 105 คน)

วันที่ 27 มี.ค. 2561

หนุ่มสาวชาวสวน ต เ...

(ผู้ชม 109 คน)

วันที่ 27 มี.ค. 2561

หนุ่มสาวชาวสวน ต ไ...

(ผู้ชม 112 คน)

วันที่ 27 มี.ค. 2561

หนุ่มสาวชาวสวน ต ค...

(ผู้ชม 115 คน)

วันที่ 27 มี.ค. 2561

หนุ่มสาวชาวสวน ตำ...

(ผู้ชม 109 คน)

วันที่ 23 มี.ค. 2561

การแข่งขันการจัด...

(ผู้ชม 99 คน)

วันที่ 23 มี.ค. 2561

กีฬาเทศบาล

(ผู้ชม 107 คน)

วันที่ 22 ก.พ. 2561

ตรวจเยียมศูนย์พั...

(ผู้ชม 113 คน)

วันที่ 22 ก.พ. 2561

ขบวนอำเภอคลองหาด ...

(ผู้ชม 124 คน)

No results found

เลื่อนลง