ระเบียบกกฎหมาย
ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
การดำเนินงาน
Operations
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement
กระดานเสวนา
webboard
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.khonghatlocal.go.th
 
 ประกาศสอบราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ส.ค. 2562    โครงการก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ Para Asphalt Concrete ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนม พรรษา 80 พรรษา ถนนเทศบาล 28/1 บ้านทรัพย์นิยม หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหร 404
  9 ส.ค. 2562    โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ Para Asphalt Concrete ถนนเทศบาลเลี่ยงเมืองสายสหกรณ์ฝั่งตะวันตก สก.ถ.13019 บ้านซับพลู หมู่ที่ 8 ถึงบ้านโคกสนั่นพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกคร 394
  22 มี.ค. 2562    โครงการเสริมผิวจราจร Para Asphal Concrete ที่ถนนทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.13004 ถนนเทศบาลบ้านซับพลู หมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 374
  4 ม.ค. 2562    โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ที่ถนนเทศบาล สก.ถ.13006 บ้านวังแดง หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 316
  9 พ.ย. 2561    โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.13004 สายถนนเทศบาล บ้านซับพลู หมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-7-401(2), ทถ.-3-110(1)-110( 372
  10 ต.ค. 2561    โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.13016 สายถนนเทศบาล บ้านเกศแก้ว หมู่ที่ 4 ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-2-303, ทถ.-3-110(1)-110(4) 258
แสดงข้อมูล : 6
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 112212 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน